Notice: unserialize() [function.unserialize]: Error at offset 151 of 3311 bytes in /home/tokudab/symfony-1.2.8/lib/autoload/sfSimpleAutoload.class.php on line 136

Warning: array_search() expects parameter 2 to be array, null given in /home/tokudab/symfony-1.2.8/lib/autoload/sfSimpleAutoload.class.php on line 202
Tokuda - Алергология

Секторът по Алергология работи от началото на 2009 години. В него има прекрасни възможности за задълбочаване и развитие на лечебно-диагностичната дейност, започната в ДКЦ "Токуда". Секторът е една от двете медицински бази в България, които разполагат с почти пълния набор от диагностични алергени на водещ в областта на алергологията европейски и световен производител.

Благодарение на наличните 56 хранителни и почти 80 битови, поленови, животински и плесенни алергени се извършва съвременна, бърза, безболезнена, високо чувствителна и специфична диагностика на дихателни, хранителни и кожни алергии при деца и възрастни. Получените данни се потвърждават при необходимост с изследване на кръвните фактори за чувствителност към съответните алергени – т.н. специфични IgE антитела. По този начин се осъществяват световните и европейски стандарти за алергологична диагностика. Болните, лекувани в сектора по алергология, могат да разчитат и на съвременни и висококачествени имунологични изследвания.
В алергологичния сектор се предлагат пакетни услуги за клинично наблюдение, изследване и лечение на болни с бронхиална астма, неясни алергични състояния на дихателната система, на болни с чувствителност към храни, насекоми, медикаменти и козметика.

Извършват се световно утвърдените проби за доказване на хранителна и медикаментозна алергия. Пациенти с предстояща оперативна намеса или образно изследване с йод-контраст, при които има данни за налична алергия, могат да се изследват за чувствителност към упойки и контарсти и да получат необходимата алергологична подготовка.
В сектора по алергология болните с алергични ринит и и бронхиална астма имат възможност да провеждат лечение на причините за тяхната болест чрез прилагане на съвременния – удобен за приложение, ефективен, с почти нулеви странични явления – метод на подезична имунотерапия. На астматиците се предлага обучение за провеждане на съвременното инхалаторно лечение на болестта и начините за самостоятелен контрол на състоянието в домашна среда.

Пациентите с алергични реакции към храни и медикаменти могат да получат сведения за средствата и методите за оказване на първа помощ при развитие тежка, застрашаваща живота алергична реакция.

Съвместно с Клинична лаборатория на МБАЛ "Токуда Болница София" се извършва диагностична оценка на алергични заболявания. Повече информация можете да намерите тук.

Доц.д-р Георги Христов, д.м. - завеждащ сектор "Алергология"

Завършил е медицина в МУ-София през 1987 година. Има две специалности - “Вътрешни болести” и „Алергология и клинична имунология”. През 2005 придобива степен магистър по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” в МУ-София. В същата година му е призната научна и образователна степен “Доктор”.

Професионален опит: 1988: младши асистент в катедрата по Алергология, НИВБ, МА; 1992: старши асистент в Клиничния Център по Алергология, МУ-София; 1999-2008: главен асистент в Клиничния Център по Алергология, МУ-София; 2009: Доцент, МУ – София, ФОЗ, Катедра по икономика на здравеопазването.
Специализации в чужбина: 04-09.1995: клинична алергология и имунология в лаборатория по алергология, Университетска болница-Грьонинген, Холандия
Научни интереси: Бронхиална астма и алергично възпаление, Бронхиална астма и връзката й с алергичния ринит и ХОББ, Противовъзпалителни свойства на антихистаминовите препарати, Епидемиология на алергичните болести и бронхиалната астма, Фармакоикономика на бронхиалната астма, Ценообразуване, реимбурсиране и използване на медикаментите; регулация на фармацевтичния пазар, Обществено здраве и здравен мениджмънт.
Членство в научни дружества: Национално сдружение за здравна политика и мениджмънт, Българско дружество по Алергология, Европейска Академия по Алергология и Клинична Имунология.
Публикации и научни изяви: Над 80 публикации в наши и международни списания, над 20 участия на национални и международни научни прояви.

Библиотека за пациента

Тук можете да изтеглите полезна информация за:

Диагностика на алергични състояния при възрастни и деца

Истини и заблуди относно алергията

Алергия към акари

Алергия и десенсибилизация

Алергия към полени

Алергия към плесени

 

 

Откритият от 1.02.2013 г. сектор по „Имунология и молекулярна биология” към Клинична лаборатория, съвместно с кабинета по Алергология усъвършенства и развива диагностиката на алергичните състояния при възрастни и деца.

 

Утвърденият полуколичествен кожен метод за алергологична диагностика е обогатен с изследване на серумни специфични ИгЕ антитела към битови, поленови, животински и хранителни алергени.

 

Серумната диагностика е подходяща при малки деца, бременни жени, хора на лечение с антихистаминови препарати, които не са показани за извършване на кожно-алергични проби. Изследването на кръвната концентрация на специфични ИгЕ антитела е ценен и незаменим диагностичен подход при неуточнени състояния със съмнение за чувствителност към неясни алергени от битовата, околна или хранителна среда. Методът се прилага и когато има разминаване на резултатите от кожните проби и историята на пациента.

 

Секторът по „Имунология и молекулярна биология” разполага с 16 панела на водеща в областта на алергологичните изследвания немска фирма. Те позволяват гъвкаво изследване за чувствителност към различни алергени. Резултатите се получават за всеки алерген поотделно в качествено и количествено отношение. Панелите съдържат от 20 до 27 алергена. Чрез три скринингови панела може да се извършва обзорно изследване за чувствителност към различни алергени. Три панела позволяват алергологична молекулярна диагностика на брезови, тревни, млечни алергени, както и на тези от оса и пчела. Молекулярният подход е особено важен при прогнозата на хранителната алергия към плодове и зеленчуци при възрастни, както и на алергията към мляко при деца. Той позволява също изготвяне на индивидуална диета и проследяване на състоянието в развитие.

 

Серологичната алергична диагностика се извършва с кръв от вената или пръста. При необходимост резултатът може да се получи експресно след 3 часа. Обичайният срок за получаване на резултатите е след 2 дни. Обикновено изследването се извършва след консултация и по назначение на специалист-алерголог.

 

За допълнителни сведения:

Кабинет по алергология:

тел: 02/403 4160; 02/403 4917

GSM: 0888 46 28 66

доц. д-р Георги Христов

 

Клинична лаборатория - Сектор „Имунология и молекулярна биология”

тел: 02/403 41 96

е-mail: labo@tokudabolnica.bg

GSM: 0885 09 09 27

Доц.д-р Мария Николова

 

 

Списък и цени на алергологичните панели

ТЕСТ Цена
Инхалаторен, полени 60
Инхалаторен, битови 60
Инхалаторен, педиатричен 60
Инхалаторен, средиземноморски 60
Инхалаторен скрининг 30
Инхалаторен разширен скрининг 60
Молекулярни полени 60
Атопия скрининг 25
Атопия 60
Атопия разширен 60
Кръстосана реактивност 60
Атопия педиатричен 60
Инсекти 25
Молекулярни инсекти 70
Хранителен 1 60
Хранителен 2 60
Debug toolbar